آموزش طب سوزنی

طب سوزنی از جمله روش های درمان مکمل است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است ؛ مرجع این روش درمانی کشور چین می باشد و متخصصین ایرانی تمامی این درمان هارا از کشور چین آموخته اند. دکتر سیدجعفر محقق نیز آموزش های طب سوزنی را در کشور چین دیده است . ایشان جزو انجمن علمی رسمی طب سوزنی در ایران است و سالهاست مباحث مربوط به طب سوزنی را ندریس مینماید. در سالهای اخیر کارگاه های بسیار زیادی برگزار شده است؛ برای جزئیات بیشتر از قسمت زیر میتوانید اقدام نمایید :

 

طب سوزنی چیست و چگونه بیماری ها را درمان میکند؟